Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu – formułka nieodłącznie łącząca się z reklamą lekarstw, będąca swobodnym tłumaczeniem tekstu niemieckiego w brzmieniu:
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
która to jest równie swobodnym tłumaczeniem tekstu węgierskiego w brzmieniu:
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Jak widać, formułka węgierska najlepiej oddaje istotę sprawy. Istnieje również skrócona wersja po polsku:
Przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.

Prawdziwe znaczenie formułki

Kondominium.jpg

Powyższa formułka ma za zadanie skłonić potencjalnego lekobiorcę do wykonania następujących czynności:

  • zapoznania się z ulotką, która zazwyczaj zawiera:
    • niezrozumiały skład leku,
    • wykaz wszystkich znanych medycynie dolegliwości jako skutków ubocznych zażycia leku,
    • ostrzeżenie przed zażywaniem leku przez kobiety w ciąży, kierowców w ciąży, kierowców oraz ciężarowców.

Skutkiem takiego zapoznania się jest natychmiastowe uleczenie choroby siłą woli lub natychmiastowe załamanie się stanu zdrowia, prowadzące do hospitalizacji.

  • udania się do lekarza, który zapisze coś droższego lepszego lub do apteki, gdzie farmaceuta doradzi nam coś droższego skuteczniejszego.

Bez zapoznania się z nią lekobiorca narażony jest na wypicie niewyobrażalnych ilości tussipectu lub na popicie relanium wódką. Co ważne: konsultacji nie należy odbywać z panią z kiosku, gdyż ta na nasze istotne medycznie pytanie może nam zaproponować dodatkowe nabycie zapałek. Formułka ta jest tak ważna, że w co niektórych reklamach (głównie radiowych) wypowiadana jest powoli i wyraźnie, natomiast skład leku przypomina trajkotanie uszkodzonego kondensatora – wszystko po to, by zmieścić się w limicie 30 sekund.