Bronisłaf Komorofski

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Disambug.svg Ten artykuł dotyczy polskiego polityka. Zobacz też hasła o innych osobach o tym imieniu.
Dźeń f pracy
Prawdźiwe oblicze
Śfjento flagi wedłóg Bronka
Razem ze swoim monstróm
Oni jurz wiedzo
Broneck Bul-Komorovsky
Bronek potczas popołudniowyh ploteczek z Barackiem Obamą
Prezydęt (pierfszy od lewej)
Skont jezdem? S całej Polski
Broneg o sfoih kompleksah z powodó narodźin w Obornikó
Zobadż, Władimih. Terz mam sfojego phezydenta. Hoć Bhoneg, pżedstaf się ładnie...
Tósk o Brongó
Co tam dźadek z Wermahtu. Muj był piratem na woudze
Broneg do Donalda o sfoim szlaheckim pochodzenió
Miałem dźiź pszyjemnoźdź wizytowańa terenuf powodźowyh.
Broneg o swoim chobby
...w bulu i nadzieji.
Broneg w ksiendze kądolęcyjnej
Prezydęt jaki jezd – karzdy widźi!
Broneg oczami szareko obyfadela IV RP
Hoć, szogónie!
Broneg do gen. Stanisłafa Koźeja
Ja po takiej wpadce popełniłbym seppuku!'
Shogun komentuje wpadkę Bronka w Japonii
...muwio o tym te tablitze zawierajonce naswy ponad dwuch tysiency [pauza] wsi i miejscofości [pauza] kdzie zginęło co najmjej pieńćió Polakuf.
Broneg w geńalny sbosub sbrafdza sfuj aótoryted. Lódźe pofstżymali siem ot śmiehó, co osnacza, rze tezt sakończył siem posydyfnie.
Fypiesz sgodę ji bespjeczęjzdfo!
Chasło kampani wyporczej s 2015 rokó.
I co ja teras bende robił?
Zmartfjenie Bronisłafa Komorofskiego po pszegranyh wyborah prezydęckih 2015
Co się martfisz, co się smócisz? Ze WSI jesteś, do WSI wrucisz!
Sztab wyborczy Bronisłafa Komorofskiego ociera łzy sfojemu kandydatowi
Rzyrandol i tę cało reszte zabieram ze sobo!
Bronisłaf Komorofski podejmóje ostatńe decyzie f sfojej prezydentóże

[1]

Bronisłaf „Litfin” Marja Karol chrabia (w okresie wyboruw) (Red)Bul-Komorofski z Komorowa cherbu Kurczak-psełdo-Komoruski (ur. 4 czerwca 1952 w Oborniku całej Polsce) – Oficzjalny Shogón Polzgi, prawa renka lewej stopy Donalda, poseł, były feldmarszałeg Sejmu, były minister, peuni obowionski prezydęta został shogónem. Każdom wolnom hfile spendza na pielengnowaniu sfojego majestatycznego wonsika. W ostatnim dńó peunienja fónkcji marszauka Sejmu pżyznał sobie premie[2] – wiendz powinien być premierem, a nie prezydętem, ale co tam nic straconego. Premierem zostanie, gdy znódźi mu się byće prezydętem. Peunienje obowionskuf prezydenta spodobało mó śe na tyle, rze 4 lipca 2010 został prezydętem i bendźe peunić je dalej. Jest pierfszym prezydętem marionetko. Postanowił nie fprowadzadź sie do Pałacu Prezydenckiego, lecz do muzełum – Belwederó, gdźe ma bydź jednym z eksponatuf. Sfoje użendowanie rospoczoł od rozdyzponowańa cauego zapasu orderuf Orła Bjałego. 24 maia 2015 roku pszegrał w wyborach prezydenckich z niejakim Andżejem Dódą, pomimo isz wspierały go takie gfiazdy jak: Agnieżka Holant i Tomaż Karolak. Jego pobyt w belwedeże dopiegł końca 6 śerpnia 2015 roku. [3].

Zainteresowanja

Dzwońę fszendźe.
Bronek o sfojej pasji – dzwońeńu

Lóbi dłógie, szczere rozmowy, zwłaszcza pszes telefon komurkowy – nic dziwnego wiendz, rze w latah 2001-2005 wydzwonił ze słurzbowego telefonu 170 tys. zł, oczywiźdźe na kożt podatnikuf. Fascynuje go ruwnierz poezja. Kilka lat temu spłodził wjerszyk, ktury stał się mottem Platwormy:

Gdy zpytasz PiS-owca, ktura jest godzina,
Otpowje: nie wiem, to Platwormy wina.

Ówielbia biegadź po lasah ze szczelbom i tropić dziką zwieżynę. Ostatnio ńehconcy ószczelił kaczke (f samoloće), zrobiło mu sie jej rzal i ot tego czasu boji śe nosić naładowaną broń. Bardzo lóbi wras z Donaldem Tóskiem oglondać słópki, zwuaszcza te s ciongle rosnoncym, jurz 200% poparćem społecznym. Jest takrze zagorzkniałym fanem pokemonuw. Lóbi takrze śpiewać o nih piosenke[4]

Ot 2013 roku fras ze sfoim kolegom Buzkiem i ókrajinskjimi namjiestnjikamji Bitómjia pische ksionszkem o hyztojri Rozbarku.

Program fyborczy

Do końca kampani wyborczej nie ódało sie go otkrydź, hociarz niektuży tfierdzom, jakby go znali. A tak w ogule to mu nie potżebny, poniewarz ma medja. Hfytem Bronisława stała si umiejentnoźdź popeuniania gaw, stont jego kolejny psełdonim – „Fpatka”. Jako szlahćic, Bronisłaf Komorofski jest zwolennikiem pżywrucenia pańszczyzny, ńestety jego rzona, ktura bynajmniej niejest kaszalotem, z niepokojem słóha postulatuf menrza z racji tego, rze jest babohłopem.

Planóje reforme jenzyka polskiego wras z takimi tózami polskiej kóltóry jak Kaźimież Kuc i Andżej Wajda. Ma ona polegać na stopniowym ósówaniu zbyd trudnyh elementuf. Ostatecznym celem jest pozostawieńje głoski y w rozmaityh kombinacjah. Jego nazwizko ma bżmiedź yyyyy yyy yyyyyy yyyy y y y yyyyy yyy. Co dowodzi, rze dobryh ideji nieda sie zniżczydź nawed satyrom (prubował tego niejaki Mark Twain pseudo Samuel Clemens – albo odwrotnie, nie warzne, po reformie i tak bendzie sie nazywau yyyy yy yyyyyyyy yyy).

Jezd prawdopodobnie jedynym w Polsce katolikiem, ktury jezd wrogiem fszelkiego rodzajó kżyrzy i popjera refóndowanie in-vitro.

Jako jeden z nielicznyh polskih politykuf, niezalerznie od tego, czy podejmóje właściwe kroki, czy prowadzi państfo kó rójinie, zafsze ma 51% poparća.

Zaangarzowanie społeczne

Pionjer i guwny pszetstawiciel analfabetan, radykalnego nórtó reformatoruf jenzyka polskiego, głoszoncego zerwanie z reakcjonistycznymi zabytkami średniowiecznej polszczyzny w celó walki z globalnym oćepleniem i epidemią oblanyh dyktant. Zdaniem analfabetan, do zapisó samogłoski przymknientej tylnej zaokronglonej [u] winien być wykożystywany jedynie znak „u”, wyrógowadź natomiast należy „ó” jako zbendną relikfię iloczasó w dawnej polszczyźnie. Pszeprowadzenie ekzperymentalnyh dośfjatczeń w Wielkim Zdeżaczu Hadronów Chadronuff dowiodło, rze pszy zapisie litery „u” wykożystywane jest o 27% mniej tószó drukarskiego nisz dla znaku „ó”, co w rezóltacie mogłoby zredókowadź o co najmniej 0.6156% zurzycie pigmentó potżebnego do zapisó pżecientnego polskiego tekstó. W efekcie, popżez zapisywanie karzdego „ó” jako „u” ódało by sie uratowadź 1,5 ha lasuf ruwnikowyh.

Jednagże, co potkreślajo niektuży naukofcy, hoćarz ideja jezd szlahetna, to posiada jedną konkretną wadę. Oprucz zapisywania „u” zamiast „ó” prezydęt postólóje ruwnierż wprowadzenie dodatkowego zmienkczenia w postaći „i” po spułgłosce „j” w żeczownikach np. nadzieji lub nawet nadziejii. Analogicznie słowa kołodziej, złodziej, zawieja itd. winny być zapisywane kołodzieji, złodzieji, zawieji. Komorusek nie hce pżyjonć do wiadomości, rze dodatkowa litera w zapiśe spowodóje, rze ilość tuszu zaoszczendzona na ósuńeńću „ó” i wprowadzeniu „u” powruci do poziomu pierwotnego. Podobno powołana pżez niego komisja ma zbadadź, czy na zapis „ó” i „j” zórzywana jest taką sama ilość tonera.

Osiongniencia dyplomatjiczne

 1. Szogón
 2. Potczas wizyty Anieli Merkel i Mikołaja Sarkozy, w Polsce padał deżdż, wiendz naż genióż postanowił ich nieco rozmienkczydź. Parasol zostau rozpostarty tylko nad nim samym.
 3. Podczaz wizyty w ÓSA, óczył Obamę zasat demokracji sterowanej czyli jag z oponenta zrobidź bigos.
 4. Jako prezydęt fprowadził nowy obyczaj do polityki – postawiony przed tablicoł pżez niedobrych dziennikaży muwi 'a Kaźo pierfszy powiedziau kupa' (niewarzne, czy powiedziau, warzne, rzeby niedobży dziennikaże pżyczepili sie do Kaźa).
 5. Cytował Jana Pawła III, wieszczonc w ten sposub objencie Stolicy Piotrowej kolejnego Polaka. Nie podał daty wyboró.
 6. Zgolił wonsy („Po co mi wonsy, skoro rzona kópiła mi husteczke do nosa”).
 7. Potczas wizyty na Ókrajinie został poczenstowany jajkiem. Na sórowo. Podobno na wzmocnienie włosuw.
 8. Fprowadził nowe standardy dla wizyt dyplomatycznych, prezentójonc zastosowanie kszesła jako podjum podwyszszajoncego. Obecńe jest to pofszehnie pżyjęta praktyka wpisana do protokołuw dyplomatycznyh.
 9. Fprowadził nowe stopnie wojskowe, miendzy innymi stopień (w)sioguna.
 10. Zdecydowańe potempił zbrodnie stalinofskie, szczegulnie te popełniane przez Rzołnieży Wyklentyh. Jak stfierdził, solidaryzóje sie z ofiarami tyhrze.
 11. O mało co nie oberwał kszesłem w Krakowje. Niektuży tfierdzo, że sam zarzyczył sobie kszesła, bo nie miał gdźe stanonć.
 12. Pszebywajiąc w maju 2013 f Betonjiu stfjierdził: „ćji hitlerofcy, kturychrześmy wysualji na fczasy, to bylji jiednak polscy patrijiocji i f óznanió, rze pozfoljili do teji pory naszym rotakom s Ókrainy mieszkać f sfojich domach i chandlować sfojim majiontkjiem, postafimy f Warszafjie pomjatnik Kórfantego. Potomkom fczasoficzuw zapefnimy dalszy pobyt na fczasach – nie ma potszeby pofrotu!”
 13. Biuł brafa kiedy Petro Poroszenko wprowadzau ustawęm ku czcji hieroyiuf z UPA i zapewnjia o solidarnoścji z nim.

Głuwnym jego osiongnienciem rzyciowym jest ojcostfo. W wyborah prezydęckih jego atóty w walce o głosy: „boska óroda” oras zasłógi dla ojczyzny (jest ojcem pienciorga dźeci) oraz poczócie chumoru i niemal wizje prorocze (w rozmowie z Moniką Olejńik: Jak prezydęt bendźe gdźeś lećał, to śe fszystko zmieni).

Rodźina

Komorofski pochodźi ze szlaheckiego rodu – pradźadek kópił nie kópił rzadnyh papieruf na chrabjego, a poszókiwania dźatka z Wehrmachtu wcionrz trfają. W Niemczech som tesz von Komorowski aus Ostpreussen i fcionsz muwjią po polzkó, ale njie fiadomo, czy to ta sama rocina, czy niedobitki tych co dziadek Bronka Szczynukofwicz wyrżnoł pszejmujionc nazfisko i majiontek. Wyniki poznamy zapewne potczas nastempnej kampanji prezydęckiej. Pżet wyborami prezydenckimi bardzo popólarne były zdjencia wraz z małrzonką, co negatywńe fpłyneło na naszą psyhikę-w końcu nikt nie lóbi oglondać tak drastycznyh scen.

Fanklóp

Fanklób Bronisława zwie sie dómnie Comorra. Jego zadaniem jezd patrolowańe śeci, a dokuadniej ósówanie, opśmiewanie i krytykowanie niepszychylnyh Bronkowi wpisuf. Do owego klóbó fanuf nalerzy tylko jego rzona, bo jag wiadomo, Bronka nigd nielóbi.

Ćekawostki

 • Pan Prezydęt połorzył podwaliny pod nową dźedzinę badań naukowych – grafomanję.
 • Pan Prezydęt jest prawdopodobnie jedynym magistrem f tym kraju, ktury niezna ortografji.
 • Istnieją kontrowersje na temat nazwiska Pana Prezydęta. Wieść głosi, rze jego faktyczne nazwisko brzmi Komuchowski. Słyszano jak w ten sposup muwił Pan Phemieh. Pżeciwnicy tej tezy tłómaczą to tendencją Pana Phemieha do pszekrencania słuw zawierajoncych literę „r”. Ot czasu, gdy Komorowski został prezydętem pojawiły sie podejżenia, rze jego faktyczne nazwisko brzmi Koniecpolski lub Komuchruski.
 • Zmienjał wielokrotnie imię ledż naprawde jest Bredzisławem Komoruskim!

Galerja

Przypisy

 1. Protokół strat w willi prezydenckiej w Klarysewie
 2. Bronisław Komorowski przyznał sobie 22 tys. zł nagrody
 3. W magazynie zostau tylko jeden dla ńjego samego, dau go sobie na odhodne, jak tę premię.
 4. Link


Zobadż terz